PDPR
  DESPRE NOI MEMBRI LEGISLATIE PARTENERI MEDIA INSCRIERE CONTACT  
contact

PDPR
Str. Londra nr. 45,
Sector 1, Bucuresti

E-mail: office@pdpr.ro

 
 
contact
 
  Misiune:

Scopul principal al Patronatului Detectivilor Particulari din Romania consta in reprezentarea, susţinerea, apărarea şi promovarea intereselor economice, tehnice, profesionale, sociale si juridice ale membrilor, a informării şi prestării de servicii specifice membrilor săi, în condiţiile legii, contribuind la crearea unui mediu de afaceri favorabil, concurenţial şi predictibil.
In acest context, PDPR face propuneri Guvernului, Parlamentului sau altor institutii abilitate pentru iniţierea sau amendarea unor acte normative care pot aduce beneficii atat membrilor patronatului cat si clientilor acestora. De asemenea, PDPR are in vedere elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare si armonizare a legislatiei romanesti specifice cu acquisul comunitar, prin afilieri si parteneriate cu structuri similare din Uniunea Europeană.

Viziune:

PDPR susţine direct interesele membrilor sai prin asigurarea de servicii, facilităţi, furnizarea de informaţii si asistenţă de specialitate.
Prioritatile membrilor PPDR constituie fundamentul activitatii Patronatului care reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele acestora în relaţiile cu autorităţile statului, persoane juridice - de interes public sau privat, ori persoane fizice, inclusiv în relaţiile cu angajaţii.

Valori:

PDPR functioneaza in deplinul respect al legii, context in care actioneaza spre realizarea scopului propus si a indeplinirii sarcinilor ce ii revin conform Statutului sau. Valorile juridice care stau la baza PDPR sunt Declaratia Universala a Drepturilor Omului*, Constitutia Romaniei*, Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular* si Legea patronatelor nr.356/2001*.
Valorile etice, in baza carora PDPR isi desfasoara activitatea, sunt cuprinse in Codul de etica*, valori pe deplin consimtite si respectate de catre membrii sai.

 
   
Despre noi Membri Legislatie Parteneri Media Inscriere Contact